Kalender

 Ophold i CD år 2022
     
 
 
 September 🤪
 
B 1: Den 19/09 - 05/10 = Lotte & Helle (Renes søster)
 
B 3: Den ??/09 - ??/?? = Irene & Morten (ialt 5 personer)
 
C 2: Den 25/09 - 09/10 = Lone & Niels
 
C3: Den ??/09 - ??/?? = Michael
 
D 1: Den 20/09 - 24/11 = Inger (Leif fra den 12/10 - 24/11) & (12/10 - 25/10 = Leifs bror og sambo)
 
E st.: Den ??/09 - ??/?? = Lise & Åge, Lene & Jann
 
F st.: Den 22/09 - 04/10 = Inger & Holger
 
F 3: Den 21/09 - 03/10 = Inger & Carsten m/bror & svigerinde (Sunxpress ud/Corendon hjem)
 
G 2: Den 24/09 - 01/10 = Dorthe & Winni (SAS/Gazipasa)
 
H 3: Den 19/09 - 29/09 = Inge & Otto
 
Villa 4: Den 13/09 - 24/09 = Lone & Mogens (Sunexpress)
 
Villa 4: Den 24/09 - 28/09 = Kihn 
 
Villa 5: Den 20/09 - 28/09 = Jette & JP
 
Villa 6: Den 22/09 - 03/10 = Lone & Steen (Sunxpress ud/Pegasus hjem)
 
Oktober 🤭
 
 
C 1: Den 27/08 - 30/10 = Karin (Sunxpress)

C 1: Den 21/10 - 30/10 = Anette (Sunxpress)

D st.: Den 18/10 - ??/?? = Kirsten & Flemming 

H st.: Den 11/10 - 20/10 = Lenette & Jesper